Vaste kostenvergoedingen vanaf 1 januari 2021 mogelijk (deels) belast

Vaste kostenvergoedingen vanaf 1 januari 2021 mogelijk (deels) belast

Veel werknemers zullen ook na 31 december 2020 thuiswerken. Wanneer zij een vaste onkostenvergoeding doorbetaald krijgen, dan is deze vergoeding mogelijk vanaf 1 januari 2021 (gedeeltelijk) belast. Beoordeeld zal moeten worden voor welke kostensoorten deze vergoeding bedoeld is.

Op de website van de Belastingdienst is het voorbeeld gegeven van een vaste lunchvergoeding:

Krijgen uw werknemers een vaste lunchvergoeding van u, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Tot en met 31 december 2020 mag u blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Na 1 januari 2021 vervalt deze regeling. Voorwaarde tot en met 31 december 2020 is dat het recht op de vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020. Is een recht op een vaste vergoeding afhankelijk van een keuze van uw werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem)? Dan moet hij zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.

De Belastingdienst gaat in een vraag en antwoord ook in op de situatie dat de werknemer weer naar de vaste werkplek komt om te werken. Wat dan te doen met de ICT-voorzieningen op de thuiswerk die vergoed of verstrekt zijn?

V. Ik geef mijn werknemers een vergoeding voor hulpmiddelen waarmee zij tijdens de coronacrisis thuis kunnen werken en die zij zelf kopen. Deze hulpmiddelen voldoen nu aan het noodzakelijkheidscriterium. Als mijn werknemers na de coronacrisis weer op hun vaste werkplek werken, moet ik de vergoeding dan (deels) meetellen bij hun belastbaar loon?

A. Dat hangt ervan af of de hulpmiddelen nog steeds voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium wanneer uw werknemers weer op hun vaste werkplek werken. Hebben uw werknemers naar uw redelijke oordeel een hulpmiddel niet meer nodig om hun werk goed te kunnen doen? Dan moeten uw werknemers een deel van de vergoeding aan u terugbetalen, of de restwaarde van het hulpmiddel aan u betalen. Als dat niet gebeurt, telt u de restwaarde vanaf het moment dat het hulpmiddel niet meer noodzakelijk is mee bij het belastbare loon van uw werknemers. U kunt de restwaarde ook aanwijzen als eindheffingsloon. Hebben uw werknemers naar uw redelijke oordeel het hulpmiddel nog steeds nodig om hun werk goed te kunnen doen? Dan hoeft u de vergoeding nog steeds niet mee te tellen bij het belastbare loon van uw werknemer.

Heeft u vragen over (vaste) kostenvergoedingen of het onbelast verstrekken of vergoeden van thuiswerkvoorzieningen, neem dan gerust contact met ons op.


Publicatiedatum: 30 December 2020


Deel dit nieuwsbericht