Veelgestelde vragen en antwoorden over zorgbonus zorgprofessionals

Veelgestelde vragen en antwoorden over zorgbonus zorgprofessionals

Op 31 december 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de zorgbonus voor zorgprofessionals gepubliceerd. In veel antwoorden wordt verwezen naar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bonus. Deze voorwaarden staan in de subsidieregeling ‘bonus zorgprofessionals COVID-19’.

Het feit dat ruim twee maanden na het sluiten van de aanvraagperiode er nog een document wordt gepubliceerd met veelgestelde vragen en antwoorden over de zorgbonus geeft aan hoe precair dit onderwerp is. Daarbij valt het op dat het document niet actueel is. Zij vermeldt bijvoorbeeld dat de aanvraagperiode tot 1 november 2020 zou lopen, terwijl deze periode eind oktober verlengd is tot uiteindelijk 11 november 2020.

Het kabinet heeft met de bonusregeling zijn waardering willen uitspreken voor de professionals in de sector zorg en welzijn die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd bij de bestrijding van het COVID-19 virus door hen een bonus van € 1.000 netto te verstrekken. De subsidieregeling bood de zorgaanbieder de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het toekennen van een bonus van €1000 aan zorgprofessionals waarvan zij van mening zijn dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De over de bonus verschuldigde belasting is in de subsidie inbegrepen, zodat de zorgaanbieder de bonus netto aan de zorgprofessionals kan uitkeren. De bonus kon zowel aan zorgprofessionals direct in loondienst bij de zorgaanbieder als aan derden, waaronder zzp’ers, uitzendkrachten en ingehuurd schoonmaakpersoneel, worden toegekend.

Voor deze subsidie komen zorgaanbieders binnen de sector zorg en welzijn in aanmerking die (bedrijfsmatig) zorg verlenen bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning én die op 1 september 2020 in het handelsregister stonden ingeschreven met ten minste twee werkzame personen en met een hoofd- of nevenactiviteit met een SBI-code die in de bijlage van de subsidieregeling is opgenomen. Een zorgverlener voor een pgb-houder komt dus in principe niet in aanmerking voor de zorgbonus. Echter met terugwerkende kracht is het ook mogelijk geworden om voor pgb-zorgverleners de zorgbonus aan te vragen.

Publicatiedatum: 06 January 2021


Deel dit nieuwsbericht