Vergoeding coronatest, bezorgkosten, een legitimatiebewijs en de Nibudvergoeding. Is dat loon?

Vergoeding coronatest, bezorgkosten, een legitimatiebewijs en de Nibudvergoeding. Is dat loon?

Werkgevers lopen regelmatig tegen de vraag aan of een vergoeding of verstrekking nu kwalificeert als loon, of niet? En zo ja, geldt er dan een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling? Onderstaand hebben we het standpunt van de Belastingdienst ten aanzien van enkele vergoedingen en verstrekkingen weergegeven.

Vergoeden coronatest

Wanneer een medewerker zichzelf en zijn gezin heeft laten testen op corona ter voorkoming van het besmettingsrisico op kantoor en de werkgever vergoedt deze kosten, dan kwalificeren deze kosten voor de gerichte vrijstelling van ARBO voorzieningen. De Belastingdienst verlangt daartoe wel dat het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever in deze vergoeding voorziet. Dit geldt volgens de Belastingdienst ook voor de kosten van de testen van huisgenoten van de werknemer. Voorziet het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever daar niet in, dan kan de werkgever de vergoeding als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte laten komen.

Bezorgkosten

Kleine geschenken tot een bedrag van € 25,00 (inclusief btw) die worden verstrekt ter gelegenheid van een persoonlijke aangelegenheid, zoals een verjaardag, geboorte en huwelijk, worden niet als loon aangemerkt, mits het geschenk geen geld of een waardebon is. Bij het vaststellen van de waarde van het geschenk mogen de bezorgkosten buiten beschouwing worden gelaten, mits die kosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart zijn gefactureerd.

Hoe zit het echter met de bezorgkosten van een kerstpakket of een borrelpakket voor een online kerstborrel? De Belastingdienst lijkt het standpunt in te nemen dat de bezorgkosten in deze situaties niet buiten beschouwing mogen worden gelaten. De verzendkosten van het pakket van de kerstborrel zouden onderdeel van de waarde van de kerstborrel zijn. Mede bezien het standpunt ten aanzien van de bezorgkosten van kleine geschenken zijn wij het met dit standpunt niet eens.

Voor het borrelpakket voor het online-event geldt trouwens geen nihilwaardering, omdat deze alleen geldt voor voorzieningen op de werkplek en de thuiswerkplek uitgezonderd is van de werkplek.

Legitimatiebewijs

Een legitimatiebewijs van de werkgever, dat alleen een verificatiefunctie heeft ten opzichte van externe klanten van de werkgever, vormt volgens de Belastingdienst geen voordeel voor de werknemer. Het legitimatiebewijs zou daarom niet als loon kwalificeren. Nu er geen sprake is van loon, is de werkkostenregeling ook niet van toepassing.

Nibudvergoeding

Wanneer de werkgever een thuiswerkvergoeding verstrekt op basis van de door het Nibud genoemde € 2,00 per dag, dan merkt de Belastingdienst dit bedrag aan als (belast) loon. De werkgever kan ervoor kiezen dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste te brengen van de vrije ruimte. Als de werkgever een onbelaste vaste vergoeding voor thuiswerken wil geven zonder de kosten ten laste van de vrije ruimte te hoeven te brengen, dan is dat mogelijk. Desgewenst kunnen wij u hierover nader informeren.

Dit zijn enkele voorbeelden van vergoedingen en verstrekkingen waarmee u in de dagelijkse praktijk te maken kunt krijgen. Twijfelt u of een vergoeding of verstrekking kwalificeert als loon of vraagt u zich af of de werkkostenregeling kan worden toegepast? Bel of mail ons dan gerust. Wij beantwoorden uw vragen graag en kunnen desgewenst voor de afstemming met de Belastingdienst zorgen.

Publicatiedatum: 11 februari 2021


Deel dit nieuwsbericht