Vergoedingen voor rechtsbijstand zijn belast met btw

Vergoedingen voor rechtsbijstand zijn belast met btw

Uit een arrest van de Hoge Raad van 23 mei 2014 volgt, dat vergoedingen die zijn ontvangen op de voet van de Wet op de rechtsbijstand voor verleende rechtsbijstand belast zijn met btw.

De vraag rijst hoe zich dit arrest van de Hoge Raad verhoudt met het Europese arrest Commissie tegen Finland. Uit het Europese arrest volgt dat vergoedingen die openbare bureaus ontvangen voor het verlenen van rechtsbijstand niet belast zijn met btw. Er is namelijk geen sprake van economische activiteiten, omdat de bijdrage van de ontvanger van de rechtsbijstand afhangt van zijn inkomen en vermogen. De situatie in de zaak van voormeld arrest van de Hoge Raad wijkt af van het Europese arrest Commissie tegen Finland. In de zaak waarin de Hoge Raad arrest heeft gewezen, betaalden niet alleen de rechtzoekenden vergoedingen, maar ook de raad voor rechtsbijstand. In de voormelde Europese zaak betaalden alleen de rechtzoekenden bijdragen die slechts een gedeelte van de reële waarde van de rechtsbijstand bedroegen.

Indien u naar aanleiding van dit arrest of anderszins vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Publicatiedatum: 10 June 2014


Deel dit nieuwsbericht