Verkoop kortingskaart is belast met btw

Verkoop kortingskaart is belast met btw

Op 13 april 2015 is een uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch gepubliceerd inzake de btw-gevolgen van zogenoemde Grantoncards. Uit deze uitspraak volgt dat de verkoop van Grantoncards belast is met btw.

Feiten

Granton Advertising bv (hierna: de vennootschap) houdt zich bezig met de uitgifte en verkoop van Grantoncards. De houder van een Grantoncard heeft recht op korting bij bestellingen bij of in de op de desbetreffende kaart vermelde bedrijven, zoals restaurants, bioscopen, hotels, sauna´s, etc. De korting wordt verleend voor op de kaart vermelde aanbiedingen. Houders van de kaarten kunnen de kortingen realiseren op vertoon van de kaart, door inlevering van een bij de kaart behorende coupon of door een door de desbetreffende aanbieder te plaatsen aantekening op de kaart. De Grantoncard is niet inwisselbaar voor geld of producten. De aanbiedingen hebben een verschillend karakter, al naar gelang het desbetreffende bedrijf met de vennootschap is overeengekomen. In veel gevallen wordt bij aankoop van vier of twee eenheden de prijs berekend voor respectievelijk twee eenheden of één eenheid. In een aantal gevallen kan gedurende de geldigheidsperiode van de kaart, veelal zes maanden, verschillende keren of zelfs dagelijks gebruik gemaakt worden van de daarop vermelde aanbieding(en).

Om de Grantoncard te kunnen uitgeven en verkopen sluit belanghebbende met de desbetreffende bedrijven een daartoe strekkende overeenkomst. Uit de overeenkomst volgt dat belanghebbende aan de desbetreffende bedrijven geen bedrag in rekening brengt ter zake van de Grantoncard en van die bedrijven ook geen vergoedingen ontvangt. De Grantoncards worden via verkoopkantoren aan consumenten verkocht voor een prijs variërend van € 15 tot € 25. De verkoopkantoren ontvangen van belanghebbende een bedrag per verkochte kaart.

De vennootschap heeft over de vraag of zij btw is verschuldigd over de bij de verkoop van de Grantoncards ontvangen bedragen eerder procedures gevoerd. In zijn arresten heeft de Hoge Raad onder verwijzing naar de resolutie van de staatssecretaris van Financiën van 22 december 1992, nr. VB92/2060, V-N 1993, blz. 65, punt 20, beslist dat de verkoop van de Grantoncards is vrijgesteld van btw. Volgens de Hoge Raad vallen Grantoncards onder de in deze resolutie opgenomen definitie van cadeaubonnen. De Grantoncards kunnen namelijk worden gebruikt als (gedeeltelijke) betaling voor de verstrekking van in dat geval spijzen en dranken. De uitgifte en verkoop van die kaarten is dan vrijgesteld van btw.

Met ingang van 30 december 1999 heeft de staatsecretaris van Financiën de voormelde resolutie van 22 december 1992, vervangen door het besluit van 30 december 1999, nr. VB99/2649, V-N 2000/6.15. Het is namelijk de bedoeling dat het besluit niet van toepassing is op kortingskaarten.

Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de inspecteur een naheffingsaanslag opgelegd aan belanghebbende, omdat volgens hem de verkoop van Grantoncards vanaf 1 januari 2000 belast is met btw.

Hof

Verkoop van Grantoncards is vrijgesteld van btw

De financiële btw-vrijstelling is gelet op Europese jurisprudentie niet van toepassing op de verkoop van Grantoncards.

Vertrouwensbeginsel

Het beroep van belanghebbende op het vertrouwensbeginsel faalt. Het staat de staatssecretaris van Financiën namelijk vrij om een beleidsregel in te trekken of te wijzigen.

Gelijkheidsbeginsel

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt, aangezien geen sprake is van gelijke gevallen. Het relevante verschil tussen een cadeaubon en een Grantoncard is namelijk dat eerstgenoemde een nominale waarde kent en laatstgenoemde niet.

Slot

Uit deze uitspraak volgt dat de verkoop van kortingskaarten belast is met btw. Op basis van een besluit van de staatssecretaris van Financiën is de uitgifte van cadeaukaarten vrijgesteld van btw. Ook de uitgifte van kaarten die op het eerste gezicht wellicht niet zijn aan te merken als cadeaukaarten is mogelijk vrijgesteld van btw. Daartoe moet worden voldaan aan de definitie van een cadeaukaart in het besluit van de staatssecretaris. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld tickets voor dierenparken, pretparken, een weekendje weg of vervoer per bus naar kerstmarkten.

Publicatiedatum: 23 april 2015


Deel dit nieuwsbericht