Verlies op lening aan werkgever vormt geen negatief loon

Verlies op lening aan werkgever vormt geen negatief loon

De Hoge Raad heeft op 10 januari 2014 een arrest gewezen over een zaak waarin een werknemer aan zijn werkgever een lening had verstrekt, omdat hij vreesde anders zijn baan te verliezen. De lening was in feite vrijwillig verstrekt. De vordering die hij uit dien hoofde op de werkgever verkreeg, heeft nadien door het faillissement van de werkgever haar waarde verloren. Die waardevermindering kan niet als negatief loon op het inkomen in mindering worden gebracht, zo concludeert de Hoge Raad en verwijst hierbij naar het arrest van HR 10 augustus 1998, nr. 31659. De uitspraak van Gerechtshof te Arnhem van 28 augustus 2012, nr. 11/00833, wordt vernietigd.

Publicatiedatum: 13 januari 2014


Deel dit nieuwsbericht