Verpleegkundige onvoldoende zelfstandig: VAR loon uit dienstbetrekking

Verpleegkundige onvoldoende zelfstandig: VAR loon uit dienstbetrekking

Onlangs hebben we bericht over een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland waarin werd geconcludeerd dat de werkzaamheden die binnen het kader van AWBZ-zorg in natura worden verricht, dienen te worden aangemerkt als werkzaamheden verricht in het kader van een dienstbetrekking gezien de gezagsverhouding tussen de toegelaten zorginstelling en de verzorgenden en de voor de werkzaamheden overeengekomen tegenprestatie.

 

Op 13 juli 2015 is een uitspraak van Rechtbank Den Haag gepubliceerd waarin werd geconcludeerd dat de VAR loon uit dienstbetrekking ook terecht aan een verpleegkundige in de thuiszorg is toegekend.

 

De rechtbank merkt in de motivering van haar beslissing op dat de omstandigheid dat het de verpleegkundige in het kader van de AWBZ niet zou zijn toegestaan rechtstreeks aan de zorgvragers (thuis)zorg in natura te verlenen omdat dit slechts kan geschieden via toegelaten zorgaanbieders – de zogenoemde AWBZ-erkende instellingen – die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de verleende zorg, hoeft naar het oordeel van de rechtbank niet aan een fiscaal ondernemerschap van de verpleegkundige in de weg te staan. Het gaat er in dit verband om of de verpleegkundige voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van haar opdrachtgevers, zijnde de toegelaten zorgaanbieders. Deze zelfstandigheid is niet gebleken. Toewijzing van cliënten alsmede de facturering vindt plaats via de AWBZ-erkende instelling, alsmede is deze ook eindverantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het zogenoemde zorgplan en verricht ze steekproefsgewijs controles teneinde te bezien of de verpleegkundige aan de kwaliteitseisen voldoet.

Publicatiedatum: 26 July 2015


Deel dit nieuwsbericht