Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober 2015!

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober 2015!

Wanneer u in 2014 btw hebt betaald in een ander EU-land, dan kunt u die btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. De Nederlandse Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de belastingdienst in het EU-land waarvan u btw terugvraagt. 
In een bericht op de website waarschuwt de Belastingdienst om het verzoek om teruggaaf in te dienen vóór 1 oktober 2015, anders kan het zijn dat u de btw niet meer terugkrijgt. Wanneer het verzoek te laat bij de Belastingdienst binnenkomt, kan het zijn dat het andere EU-land uw verzoek niet meer in behandeling neemt.
Indien u voor de teruggaaf eigen software gebruikt, dan moet uw verzoek vóór 30 september bij de Belastingdienst binnen zijn.  

U kunt btw terugvragen uit een ander EU-land als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de onderneming is in Nederland gevestigd;
  • in de betreffende EU-lidstaat hoeft geen btw-aangifte te worden gedaan;
  • in het EU-land is btw betaald over goederen, diensten of invoer;
  • de goederen en diensten waarover buitenlandse btw in rekening is gebracht, moeten worden gebruikt voor btw-belaste bedrijfsactiviteiten.

U kunt een verzoek tot teruggaaf indienen over een kalenderjaar of over een kwartaal. Indien u een verzoek tot teruggaaf doet over een kalenderjaar, dan moet het btw-bedrag dat u terugvraagt ten minste € 50 zijn. Indien u een verzoek doet over een kwartaal, dan moet het btw-bedrag dat u terugvraagt ten minste € 400 zijn.

Meer informatie over het verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw is te vinden op de website van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen wij het verzoek voor u verzorgen. Neem daarvoor gerust contact met ons op. 

Publicatiedatum: 08 september 2015


Deel dit nieuwsbericht