Vragen van Eerste Kamer en koepelorganisaties over wetsvoorstel Modernisering Vpb-plicht voor overheidsondernemingen beantwoord

Vragen van Eerste Kamer en koepelorganisaties over wetsvoorstel Modernisering Vpb-plicht voor overheidsondernemingen beantwoord

Wanneer de Eerste Kamer binnenkort instemt met het wetsvoorstel ‘Modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen’ dan zullen overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelasting (Vpb) moeten betalen. Onlangs hebben we bericht dat de koepelorganisaties van de lokale overheden (VNG, IPO en UvW) met het ministerie van Financiën / de Belastingdienst samenwerken in de ondersteuning bij de invoering van de Vpb-plicht en het implementatietraject ervan.

 

In dit verband kunnen we berichten dat staatssecretaris Wiebes van Financiën op 23 maart 2015 de memorie van antwoord (MvA) naar de Eerste Kamer heeft gestuurd in reactie op vragen van de verschillende fracties, alsmede op vragen in de brieven van de VNG, IPO en UvW.

 

De vragen die in de MvA worden beantwoord, hebben onder meer betrekking op het ondernemersbegrip, vermogensetikettering, de fiscale behandeling van subsidies, diverse vrijstellingen, samenwerkingsverbanden van overheden en administratieve verplichtingen.

Publicatiedatum: 26 maart 2015


Deel dit nieuwsbericht