Wat betekent de Brexit voor de loonheffingen na het akkoord van 24 december 2020?

Wat betekent de Brexit voor de loonheffingen na het akkoord van 24 december 2020?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) zich teruggetrokken uit de Europese Unie (‘EU’). Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die vanaf 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK.

Deze afspraken hebben ook gevolgen voor de loonbelasting en sociale verzekeringen. Op de website van de Belastingdienst wordt hier nader op ingegaan. Zo wordt aangegeven welke loonbelastingtabellen van toepassing zijn en of er recht bestaat op het belastingnadeel van de arbeidskorting. Verder blijkt er geen recht op afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk meer te bestaan voor werkzaamheden in het VK. De gevolgen voor pensioen en sociale verzekeringen zijn nog niet duidelijk. De Belastingdienst geeft aan wanneer u in 2021 voor de eerste keer vanuit het VK naar Nederland komt om hier te wonen, werken of studeren (of andersom vanuit Nederland naar het VK), dan wordt uw verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vastgesteld aan de hand van de afspraken die de EU en het VK daarover hebben gemaakt. Wat dit precies voor u betekent, onderzoekt de Belastingdienst op dit moment.

Over de gevolgen van de Brexit voor de btw is al meer bekend.

Publicatiedatum: 06 January 2021


Deel dit nieuwsbericht