Wat u moet weten over aanvraag compensatie transitievergoeding

Wat u moet weten over aanvraag compensatie transitievergoeding

In het overzichtsbericht met belangrijke actie- en aandachtspunten op het terrein van de loonheffingen voor maart en april 2020, is gewezen op de mogelijkheid om vanaf 1 april 2020 een verzoek in te dienen bij UWV voor een compensatie van de transitievergoeding die na 1 juli 2015 is uitbetaald ter zake de afwikkeling van een slapend dienstverband. Beter gezegd, het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Vanaf 1 april 2020 kunt u een compensatie van de door u betaalde transitievergoeding aanvragen. De aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding die volledig betaald is vóór 1 april 2020, moet vóór 1 oktober 2020 zijn gedaan. Een termijn van zes maanden geldt ook voor de transitievergoeding die op of na 1 april 2020 is betaald.

De coronacrisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding. Omdat de aanvraagtermijn ruim is, wordt deze niet verlengd. Er is ook geen spoedprocedure noch kunnen aanvragen met voorrang worden beoordeeld, ook niet bij bijvoorbeeld financiële problemen door de coronacrisis.

Op de website van UWV zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie beschreven, alsmede wordt aangegeven welke kosten in aanmerking komen voor compensatie. Ook vindt u op daar een stappenplan en tips voor het invullen van de aanvraag. Het stappenplan behelst de volgende stappen:

  • Controleer uw instellingen voor eHerkenning
  • Welke bewijsstukken moeten naast het aanvraagformulier aan UWV worden verstrekt?
  • Hoe kan de compensatie worden aangevraagd?

Correspondentie over de compensatie van de transitievergoeding gaat via het werkgeversportaal. Dat kan ook een brief zijn waarin UWV u om meer informatie vraagt. Houdt de werkgeversportaal dan ook goed in de gaten, maar dien de aanvraag vooral tijdig in!


Publicatiedatum: 13 April 2020


Deel dit nieuwsbericht