Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties: uitgesteld of overgangsregeling?

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties: uitgesteld of overgangsregeling?

Onlangs hebben we bericht dat het onzeker is dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 januari 2016 ingaat. Vanuit de Eerste Kamer is de staatssecretaris van Financiën immers verzocht om via een nota naar aanleiding van het verslag te reageren op vragen over dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft daarbij aangegeven deze nota uiterlijk 16 oktober 2015 te willen ontvangen teneinde zich te kunnen voorbereiden op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel, inclusief eventuele stemmingen, welke is voorzien voor 27 oktober 2015. De datum van 16 oktober 2015 is ingegeven door het herfstreces welke op 26 oktober 2015 – een dag vóór de plenaire behandeling – eindigt.

 

Hoewel de belastingdienst behoorlijk stellig lijkt dat de VAR per 1 januari 2016 verdwijnt en steeds meer voorbeeldovereenkomsten publiceert, lijkt de datum van 1 januari 2016 ernstig in het gedrang te komen. De staatssecretaris heeft immers op 16 oktober 2015 niet de nota waar de Eerste Kamer om heeft verzocht toegestuurd.

 

Het lijkt er daarmee op dat de invoering per 1 januari 2016 niet wordt gehaald en de ingangsdatum wordt verschoven, dan wel 1 januari 2016 wordt wel gehaald maar dan met een overgangsregeling waarbij de VAR afgegeven voor 2015 in 2016 nog een zekere tijd zijn rechtskracht behoudt. Het tweede scenario lijkt het meest praktische omdat vanuit verschillende sectoren hierom reeds is verzocht. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijssector waarin de looptijd van de contracten veelal zijn afgestemd op het studiejaar en van waaruit de roep dan ook komt om een overgangsregeling.

 

Enfin, wordt vervolgd.

Publicatiedatum: 18 oktober 2015


Deel dit nieuwsbericht