Wetsvoorstel ter vervanging van het huidige VAR-systeem is ingediend

Wetsvoorstel ter vervanging van het huidige VAR-systeem is ingediend

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 22 september 2014 het voorstel voor de ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel moet het huidige systeem waarin op verzoek van een opdrachtnemer een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgegeven, gaan vervangen.

Waar er nu nog vier kwalificaties mogelijk zijn van een VAR, ontvangt de opdrachtnemer onder de voorgestelde wet een Beschikking geen loonheffingen (BGL) of een afwijzing van het verzoek tot afgifte van een BGL.

Een belangrijk verschil tussen de aanvraag van een VAR en een BGL is dat de opdrachtgever ook verantwoordelijk wordt voor de juistheid van de afgegeven BGL. De opdrachtgever kan de juistheid verifiëren aan de hand van toetsing van de antwoorden die de opdrachtnemer op stellingen heeft gegeven. Een ander wezenlijk verschil is dat met een BGL geen uitspraak wordt gedaan over de aard van de inkomsten voor de inkomstenbelasting.

De inwerkingtreding van deze wet vindt plaats bij koninklijk besluit, maar de inspecteur kan vóór inwerkingtreding van deze wet al een beschikking afgeven. Naast deze maatregel bestaat het overgangsrecht uit de toezegging dat de geldigheidsduur van de voor 2014 afgegeven VAR wordt verlengd tot de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Hoewel nu de tekst van deze wet, dat het nummer 34.036 heeft meegekregen, duidelijk is, blijft het gissen naar de datum waarop deze wet in werking zou kunnen treden. Wanneer hierover meer bekend is, zullen wij dat berichten.

Publicatiedatum: 22 september 2014


Deel dit nieuwsbericht