1e uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 in november

1e uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 in november


In een eerder nieuwsbericht hebben we aangegeven dat de eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ in september zou verschijnen, terwijl deze eerste uitgave doorgaans in juli verscheen. De Belastingdienst heeft op 20 oktober 2020 bericht dat de nieuwsbrief nog niet af is en tegen die achtergrond eerst in november verschijnt.

Hopelijk wordt in november ook het Handboek Loonheffingen 2020 geactualiseerd. In het verleden volgde er elk kwartaal een geactualiseerde versie van het handboek. Nu moeten we het nog steeds doen met de versie van 1 januari 2020, terwijl door het Besluit noodmaatregelen coronacrisis het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van het inhouden en afdragen van loonheffingen op enkele belangrijke punten tussentijds is gewijzigd.

Publicatiedatum: 23 oktober 2020


Deel dit nieuwsbericht