Beantwoording Kamervragen over minimumloon en meldingsplicht in Duitsland

Beantwoording Kamervragen over minimumloon en meldingsplicht in Duitsland

Sinds 1 januari 2015 kent Duitsland een minimumloon. Het minimumloon geldt ook voor buitenlandse ondernemers die werkzaamheden in Duitsland (laten) verrichten. Hierbij moet men ook denken aan transportondernemingen die werknemers door Duitsland laat rijden. In het kader van de invoering van het minimumloon bestaat voor buitenlandse werkgevers ook een meldplicht en een verplichting informatie toe te zenden.

 

Naar aanleiding van deze wijzigingen in samenhang met de hoge boetes op het niet naleven ervan, zijn er vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld. Op deze Kamervragen heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 29 januari 2015, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gereageerd.

 

In de Kamerbrief wordt onder meer aangegeven dat door middel van een door de Duitse douane ter beschikking gestelde modelverklaring dient te worden verklaard dat het Duitse minimumloon wordt betaald. Tevens moet daarin de plaats worden aangegeven waar de onderliggende bewijsstukken daarvoor (loonstrookjes, arbeidstijdenoverzicht en arbeidsovereenkomst) gereedgehouden worden. Deze gegevens dienen in de Duitse taal beschikbaar te zijn. Vervolgens moet kort worden gemeld welke personen (naam en geboortedatum) voor welke periode naar verwachting in Duitsland werkzaam zullen zijn. Het formulier moet aan de Duitse douane gefaxt worden.

 

De maximale boete bij het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen uit de Duitse minimumloonwet bedraagt € 30.000, en bij het niet uitbetalen van het minimumloon € 500.000.

 

In de Kamerbrief wordt opgemerkt dat een Nederlandse VAR-verklaring geen soelaas biedt voor de Duitse heffingen. Duitsland toetst een arbeidsrelatie op haar eigen merites. Daarbij wordt nog opgemerkt dat een VAR alleen in het Nederlands verkrijgbaar is, aangezien het belang van de VAR beperkt is tot de Nederlandse heffingen.

Publicatiedatum: 02 februari 2015


Deel dit nieuwsbericht