Btw bij voorgenomen verwerving van aandelen volledig aftrekbaar voor gemengde holding

Btw bij voorgenomen verwerving van aandelen volledig aftrekbaar voor gemengde holding

Op 12 november 2020 heeft het Hof van Justitie (hierna: HvJ) een arrest gewezen over de aftrekbaarheid van inkoop-btw over uitgaven met betrekking tot:

  1. adviesdiensten die verband houden met marktonderzoek met het oog op de eventuele verwerving van kapitaaldeelnemingen in andere vennootschappen, en
  2. de betaling van een provisie voor het regelen en tot stand brengen van een obligatielening,

wanneer noch de verwerving noch de investeringen waarvoor deze lening is aangegaan, hebben plaatsgevonden.

Feiten

Sonaecom SGPS SA (hierna: Sonaecom) is een holdingmaatschappij. Zij verwerft, houdt en beheert kapitaaldeelnemingen en houdt zich bezig met het beheer en de strategische coördinatie van ondernemingen die actief zijn op de markten voor telecommunicatie, media, software en systeemintegratie. Met het oog op de verwerving van deelnemingen in de telecomaanbieder Cabovisão, neemt zij in 2005 externe adviesdiensten af in de vorm van een marktonderzoek. Sonaecom was voornemens voor Cabovisão btw-belaste beheersdiensten te verrichten. De verwerving heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden.

Daarnaast heeft Sonaecom aan een investeringsbank een provisie betaald voor diensten in verband met het regelen, tot stand brengen en waarborgen van de plaatsing van een obligatielening. Deze lening was bedoeld om het geld te gebruiken voor de verwerving van aandelen van Cabovisão en op die manier in het nieuwe bedrijfssegment ‘triple play’ te investeren. Omdat de investeringsprojecten niet zijn doorgegaan, heeft Sonaecom ervoor gekozen het geld in de vorm van een lening ter beschikking te stellen aan haar moedermaatschappij. Sonaecom heeft de inkoop-btw over de diensten volledig in aftrek gebracht.

Oordeel HvJ

Naar het oordeel van het HvJ kan Sonaecom als gemengde holding die zich herhaaldelijk mengt in het beheer van haar dochtermaatschappijen:

  • de inkoop-btw over de adviesdiensten met het oog op de verwerving van aandelen van een andere vennootschap volledig in aftrek brengen. Volgens het HvJ geldt dat ook wanneer deze verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.
  • de inkoop-btw die is betaald over de aan een kredietinstelling betaalde provisie voor het regelen en tot stand brengen van een obligatielening voor investeringen niet in aftrek brengen, als die investeringen uiteindelijk niet hebben plaatsgevonden en het opgehaalde kapitaal volledig ter beschikking is gesteld van de moedermaatschappij in de vorm van een lening.

Publicatiedatum: 20 November 2020


Deel dit nieuwsbericht