Concernvennootschap doet verstrekking: loon van derde

Concernvennootschap doet verstrekking: loon van derde

Als een werknemer een voordeel geniet zal dan in beginsel als ‘loon’ worden aangemerkt. Doorgaans zal de werkgever als verstrekker van het loon ook inhoudingsplichtig zijn. Maar wat als het voordeel wordt verstrekt door een ander. Is de werkgever dan ook inhoudingsplichtig?

Op 30 april 2014 is een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam gepubliceerd over een zaak waarin een werknemer via aan zijn werkgever gelieerde vennootschappen een voordeel genoot. Dit voordeel bestond uit de verbouwing van zijn woonhuis voor in totaal EUR 1,7 miljoen. Hoewel het voordeel niet door de werkgever is verstrekt, kwam het hof tot het oordeel dat de werkgever toch als inhoudingsplichtige moet worden aangemerkt. De verstrekking had immers met medeweten van de werkgever plaatsgevonden. Deze conclusie is in lijn met het arrest van de Hoge Raad van 1 november 2000.

Aangezien niet de intentie heeft bestaan om de kosten van de verbouwing aan de werknemer door te belasten noch dat de werknemer over de kosten van de verbouwing loonbelasting verschuldigd zou zijn, kwalificeert de verbouwing als een netto-loonuitbetaling. De naheffing loonheffing was dan ook terecht als een eindheffing op basis van een directe brutering opgelegd.

Publicatiedatum: 05 mei 2014


Deel dit nieuwsbericht