Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen pensioenen in oktober

Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen pensioenen in oktober

De Eerste Kamer gaat de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en de Wet pensioenaanvullingsregelingen naar verwachting pas op 8 oktober 2013 behandelen. De Eerste Kamer wil staatssecretaris Weekers van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerst nadere vragen stellen over de wetsvoorstellen, die voorzien in een verlaging van de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenen van 2,25 procent per jaar naar 1,75 procent, en in een ‘aanvullende’ excedentregeling. Die laatste regeling is alom zwaar bekritiseerd, met name omdat de uitvoeringskosten hoger zullen zijn dan de opbrengsten voor pensioengerechtigden.

Op verzoek van de beide bewindslieden behandelt de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen met voorrang.

Publicatiedatum: 12 september 2013


Deel dit nieuwsbericht