Geen recht op teruggaaf van btw ex artikel 29-1-a Wet OB omdat vergoeding is voldaan

Geen recht op teruggaaf van btw ex artikel 29-1-a Wet OB omdat vergoeding is voldaan

Op 16 september 2014 heeft Rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan inzake het verzoek om teruggaaf van btw, omdat de vergoeding niet is en niet zal worden betaald (artikel 29, lid 1, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968).

Feiten

Belanghebbende een bv exploiteert een (loon)confectiebedrijf. Door een afnemer van belanghebbende, eveneens een bv, zijn goederen in het kader van loonconfectie ter beschikking gesteld. Belanghebbende heeft de werkzaamheden vervolgens uitbesteed aan bedrijven in Macedonië en Polen. Belanghebbende heeft in dit verband aan de afnemer € 1.073.671 inclusief € 171.426 aan btw gefactureerd. De afnemer heeft nooit betaald. Belanghebbende heeft de gefactureerde btw op aangifte voldaan. De afnemer is op 17 januari 2012 in staat van faillissement verklaard. Op 27 januari 2012 is tussen belanghebbende als koper en de curator in het faillissement van onder andere de afnemer als verkoper een koopovereenkomst tot stand gekomen.

Belanghebbende heeft op 30 januari 2012 verzocht om een teruggaaf van btw op de voet van artikel 29, lid 1, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB) ter grootte van € 171.426. De inspecteur heeft het verzoek afgewezen.

Rechtbank

Op verzoek wordt teruggaaf verleend van btw ter zake van leveringen van goederen en diensten, voor zover de vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen (artikel 29, lid 1, onderdeel a, Wet OB).

Naar het oordeel van de rechtbank is gelet op de koopovereenkomst sprake van schuldvernieuwing in de zin van artikel 6:160 van het Burgerlijk Wetboek (de rechtbank vermeldt per abuis artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek). De afspraken uit de koopovereenkomst kwalificeren daarmee als een betaling. De vergoedingen voor de prestaties van belanghebbende aan de afnemer zijn daarmee ontvangen en dus kan artikel 29, lid 1, onderdeel a, van de Wet OB niet van toepassing zijn.

Slot

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Gelderland, neemt u dan gerust contact met ons op.

Publicatiedatum: 23 september 2014


Deel dit nieuwsbericht