Ingrijpende verandering van premie WW en premie WIA per 2014

Ingrijpende verandering van premie WW en premie WIA per 2014

Op 1 januari 2013 is de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom in de Wet WIA te beperken van werknemers met een flexibel dienstverband. De kosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers met een tijdelijk dienstverband worden hiertoe vanaf 2014 toegerekend aan de laatste werkgever. In een eerder nieuwsbericht hebben we bericht over de hoogte van de gemiddelde ZW- en WGA-premie voor flexwerkers voor 2014. De gedifferentieerde premies zullen later dit jaar bekend worden gemaakt.

Wie zijn de flexwerkers voor wie u vanaf 2014 deze gedifferentieerde premies gaat betalen?

– werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden;

– werknemers die ziek uit dienst gaan;

– werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking).

Naast de invoering van gedifferentieerde premies voor flexwerkers, verandert per 1 januari 2014 de opbouw van de premie WW. De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA komen te vervallen.

Publicatiedatum: 30 augustus 2013


Deel dit nieuwsbericht