Op een reis met personeel waren geen gerichte vrijstellingen van toepassing

Op een reis met personeel waren geen gerichte vrijstellingen van toepassing

Op 16 maart 2021 is een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de toepassing van de werkkostenregeling gepubliceerd. Meer specifiek, of de gerichte vrijstellingen van artikel 31a, lid 2 onderdelen a tot en met c, Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) van toepassing waren op een reis met het personeel.

Volgens belanghebbende was de doelstelling van de reis tweeledig, enerzijds wenste belanghebbende haar nieuwe bedrijfsactiviteiten te introduceren aan haar medewerkers, waarbij de focus lag op het verbeteren van de samenwerking en hen inspiratie te laten opdoen voor de uitbreiding van de marktpositie, en anderzijds het vieren van haar 25-jarig jubileum. Dit laatste maakt slechts een beperkt onderdeel uit van de reis. Voor de zakelijke elementen verwijst belanghebbende naar de door haar overgelegde stukken, waaronder hand-outs van presentaties, facturen en het programma van de reis. Uit deze stukken bleek dat er bezoeken zijn gebracht aan een aantal toeristische attracties, Tijdens het bezoek aan één van deze attracties is een presentatie gegeven over citybranding, waar de reisbestemming om bekend staat. Ook is er een twizy tour georganiseerd en een catamaran gehuurd. Bij beide activiteiten moesten opdrachten worden uitgevoerd gericht op communicatie en samenwerking.

De inspecteur bestrijdt het zakelijke karakter van deze reis. De inspecteur heeft aangevoerd dat de reis voornamelijk een recreatief karakter heeft, waarbij populaire bezienswaardigheden zijn bezocht en populaire toeristische activiteiten hebben plaatsgevonden. De inspecteur komt op basis van het programma en de aangeleverde documentatie tot de conclusie dat de zakelijke elementen een aan de personeelsreis ondergeschikt nevendoel zijn. Dat de reis bij het personeel is aangekondigd door de feestcommissie onderschrijft het recreatieve karakter volgens de inspecteur.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende, tegenover de gemotiveerde betwisting van de inspecteur, niet aannemelijk gemaakt dat de reis een (overwegend) zakelijk karakter had. De reis is aangekondigd als een jubileumreis. In het reisblog waarin het programma wordt bekendgemaakt, is geen enkele vermelding van de zakelijke activiteiten die belanghebbende heeft aangevoerd. Daarbij heeft belanghebbende ter zitting verklaard dat de werknemers niet doorbetaald hebben gekregen voor zover de reis op zaterdag en zondag heeft plaatsgevonden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het verblijf een tijdelijk verblijf is in de zin van artikel 31a, lid 2 onderdeel b, Wet LB. Het enkele gegeven dat de reisbestemming specifiek de belangstelling van belanghebbende had vanwege de citybranding, rechtvaardigt niet de conclusie dat het verblijf noodzakelijk was in het kader van de dienstbetrekking. Met betrekking tot de diverse geserveerde drie-gangen-diners, lunches en een wijnproeverij komt de rechtbank gezien het voorgaande eveneens tot het oordeel dat een meer dan bijkomstig zakelijk karakter ontbreekt. Belanghebbende heeft daarnaast niet aannemelijk gemaakt dat activiteiten bijdragen aan het onderhoud en de verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking, aangezien deze veelal van algemene en recreatieve aard zijn. Nu de rechtbank hiermee tot het oordeel komt dat het verblijf en de activiteiten geen zakelijk karakter hebben, geldt dit eveneens met betrekking tot het vervoer. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat geen van de gerichte vrijstellingen van toepassing is.

Het vorenstaande leert dat het toepassen van de gerichte vrijstellingen op een personeelsreis niet op voorhand niet mogelijk is. Er zijn mogelijkheden, maar dan moet het zakelijk karakter beter worden onderbouwd. Belanghebbende is in deze casus hier in tekortgeschoten. Graag zijn wij u behulpzaam bij het opstellen van de onderbouwing dat uw personeelsreis wel een (overwegend) zakelijk karakter draagt.

Publicatiedatum: 17 maart 2021


Deel dit nieuwsbericht