Ophalen van machine in de vakantie maakte ritten niet zakelijk

Ophalen van machine in de vakantie maakte ritten niet zakelijk

Enkele maanden geleden hebben we in een nieuwsbericht gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 6 juni 2014 over zogeheten gemengde ritten met de auto van de zaak. In dat arrest werd bevestigd dat autoritten die zowel een zakelijk doel als een privédoel hebben, waarbij niet kan worden gezegd dat een van beide het hoofddoel is, slechts als zakelijk worden kunnen aangemerkt, indien zij door iemand die niet een dienstbetrekking als die van de belastingplichtige vervult, doch wat inkomen, vermogen en gezin betreft in dezelfde omstandigheden verkeert, niet althans niet in dezelfde omvang zouden zijn gemaakt.

Deze overweging lezen we ook terug in een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam dat op 24 september 2014 is gepubliceerd. Het hof komt in de zaak tot het oordeel dat de ritten die een dga met zijn auto van de zaak naar en van een vakantieadres in Italië reed, niet als zakelijk konden worden gekwalificeerd. Ook niet nu die ritten naast een privédoel (wintersportvakantie) ook een zakelijk doel hadden, namelijk een bezoek aan een fabriek in Italië om daar een bestelde (slijp)machine te testen om die vervolgens zelf mee te nemen naar Nederland. De naheffingsaanslag loonheffing bleef in stand.

Publicatiedatum: 28 september 2014


Deel dit nieuwsbericht