Permanente niet fiscale oplossing voor btw-nadeel omroeporganisaties

Permanente niet fiscale oplossing voor btw-nadeel omroeporganisaties

In het verleden hebben wij u geïnformeerd dat de staatssecretaris van Financiën is gebleken dat publieke omroepen indirect door de afschaffing van de integratieheffing worden getroffen. Dit doet zich voor in geval de integratielevering leidt tot een lage heffing in verhouding tot de daaraan gekoppelde aftrek van btw op de inkopen die worden aangewend voor de integratielevering. Deze ondernemers verkeren daardoor in een teruggaafpositie.

Met de afschaffing van de integratieheffing vervalt ook de aftrek. Hierdoor wordt bij hen een nadeel gevoeld. De staatssecretaris heeft voor het jaar 2014 een tijdelijke oplossing getroffen. Deze overgangsregeling houdt in dat de omroepen voor het jaar 2014 voor de btw materieel hetzelfde zullen worden behandeld als in 2013. Vanaf 2015 komt het btw-voordeel definitief te vervallen. Er is gezocht naar een permanente oplossing en die is gevonden in een niet fiscale maatregel.

Besloten is namelijk om vanaf 2015 de rijksbijdrage voor de omroepen met € 95 miljoen te verhogen als permanente oplossing voor de kostentoename waarmee landelijke, regionale en lokale omroepen worden geconfronteerd.

Indien u naar aanleiding van dit nieuwsbericht of anderszins vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via 0487-51 02 89.

Publicatiedatum: 22 september 2014


Deel dit nieuwsbericht