Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over ongelijke btw-behandeling van fysieke en digitale boeken, kranten, tijdschriften en e-boeken

Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over ongelijke btw-behandeling van fysieke en digitale boeken, kranten, tijdschriften en e-boeken

In een brief van 23 januari 2015 informeert de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over de ongelijke behandeling in de btw van fysieke en digitale boeken, kranten, tijdschriften en e-boeken.

De staatssecretaris kan zich niet vinden in het onderscheid tussen fysieke en digitale kranten dat nu wordt gemaakt in de btw. In Nederland moet 21% btw betaald worden voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Het verlaagde btw-tarief van 6% geldt voor gedrukte boeken, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en e-boeken op fysieke dragers.

In België geldt een btw-tarief van 0% op digitale kranten. Daar hebben partijen in de geschreven perssector samen met het ministerie van Financiën een protocol ondertekend, waarin is afgesproken welke producten in het specifiek voor kranten geldende verlaagde btw-tarief delen en welke niet. De download van de exacte digitale replica van een krant deelt bijvoorbeeld mee, alle digitale extra’s niet. Ook in Luxemburg en Frankrijk geldt een verlaagd btw-tarief op e-boeken en digitale kranten.

EU-lidstaten mogen verlaagde btw-tarieven uitsluitend toepassen op goederenleveringen en diensten die specifiek worden genoemd in bijlage III van de btw-richtlijn. Het verlaagde btw-tarief kan worden toegepast op de levering van boeken, op alle fysieke dragers, kranten en tijdschriften. Langs elektronische weg verrichte diensten zijn expliciet uitgesloten van het verlaagde btw-tarief.

Omdat het downloaden van een digitale krant is aan te merken als een elektronische dienst, komt deze niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief. Europeesrechtelijk bezien is er dus geen ruimte om een soortgelijk protocol als in België op te stellen zodat digitale kranten onder het lage btw-tarief kunnen vallen.

Er lopen nu inbreukprocedures tegen Frankrijk en Luxemburg, omdat zij wel een verlaagd btw-tarief toepassen op hun digitale boeken en kranten. Dit lot hangt België ook boven het hoofd. Volgens de Europese Commissie handelen lidstaten met een verlaagd tarief in strijd met de btw-richtlijn. Het is aan het Hof van Justitie  om uiteindelijk te bepalen in hoeverre een verlaagd btw-tarief voor langs elektronische weg verrichte diensten is toegestaan. De arresten in deze inbreukprocedures worden in 2015 verwacht.

De staatssecretaris acht het zeer reëel dat de Europese Commissie ook een inbreukprocedure tegen Nederland start wanneer in Nederland een verlaagd btw-tarief wordt ingevoerd voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Hij vindt het niet wenselijk met regelgeving te komen die naar de huidige stand van de Europese wetgeving en bijbehorende jurisprudentie in strijd is met de btw-richtlijn.

De staatssecretaris heeft toegezegd zich in Europa hard te maken voor een verlaagd btw-tarief op digitale boeken, kranten en tijdschriften. Hij heeft een brief naar de Europese Commissie gestuurd met de oproep om de ongelijke behandeling in de btw van fysieke en digitale boeken, kranten en tijdschriften op de EU-agenda te zetten. Hij gaat verder op zoek naar medestanders in de EU om te pleiten voor het opheffen van de ongelijkheid in behandeling van fysieke en digitale producten.

Publicatiedatum: 27 januari 2015


Deel dit nieuwsbericht