Strandpaviljoen is een sportaccommodatie: verlaagd btw-tarief van toepassing

Strandpaviljoen is een sportaccommodatie: verlaagd btw-tarief van toepassing

Op 9 maart 2021 is een uitspraak gepubliceerd, waarin Rechtbank Noord-Holland (hierna: rechtbank) heeft geoordeeld, dat een strandpaviljoen van waar deelnemers zich kunnen omkleden en worden geïnstrueerd voor sportactiviteiten op het openbare strand een sportaccommodatie is, zodat het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

Feiten

v.o.f. X (hierna: X) exploiteert een activiteiten- en evenementenbureau. Op zee, op het strand en in de duinen worden sportieve en recreatieve buitenactiviteiten georganiseerd. De hoofdactiviteiten zijn blokarten en powerkiten en vinden plaats bij een strandpaviljoen op het strand. X gebruikt in het strandpaviljoen een ontvangstruimte, een opslagruimte, een verkleedruimte en toiletten.
De inspecteur heft omzetbelasting na over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017, brengt belastingrente in rekening en legt een boete op.
In geschil is of de activiteiten van X kwalificeren als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en daardoor het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

 Oordeel rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is het strandpaviljoen een accommodatie die wordt gebruikt voor het verblijf van de deelnemers aan de door X aangeboden sportactiviteiten met het oog op het zich gereed maken voor het beoefenen van sport en het beëindigen daarvan. Het strandpaviljoen is daarom aan te merken als een sportaccommodatie en de door X aangeboden activiteiten kwalificeren als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Dat het daadwerkelijk uitoefenen van de sport plaatsvindt in de openbare ruime, maakt dit niet anders. Het verlaagde btw-tarief is van toepassing.


Publicatiedatum: 25 March 2021


Deel dit nieuwsbericht