Te weinig ervaring voor toepassing 30%-regeling

Te weinig ervaring voor toepassing 30%-regeling

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling is vereist dat de ingekomen werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig. Bij de beoordeling of hiervan sprake is, moet – voor zover relevant – rekening worden gehouden met (a) het niveau van de door de werknemer gevolgde opleiding, (b) de voor de functie relevante ervaring van de werknemer, en (c) het beloningsniveau van de onderhavige functie in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst van de werknemer.

De Hoge Raad heeft op 26 september 2014 de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 1 november 2013, nr. 13/00251, bevestigd waarin werd geoordeeld dat de belastingdienst het verzoek om toepassing van de 30%-regeling terecht heeft geweigerd ten aanzien van een jonge Belgische voetballer.

De betreffende jonge voetballer maakte een half jaar voordat hij naar Nederland kwam, deel uit van de selectie van de Belgische topclub. De rechtbank vond dat wel genoeg om te kunnen spreken van specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig was en honoreerde het verzoek om toepassing van de 30%-regeling. De Inspecteur stelde hoger beroep in werd daarin door het hof in het gelijkgesteld. Volgens het hof was een half jaar behoren tot de selectie van ‘het eerste team’ niet genoeg bewijs dat het talent van het hoogste niveau is en zich op die hoogte zal kunnen handhaven. Daarbij komt dat in dit geval niet duidelijk was in hoeverre de jonge voetballer in dat halve jaar op de bank zat of daadwerkelijk heeft gespeeld op het hoogste niveau.

De Hoge Raad merkt op dat de beoordeling of de schaarse specifieke deskundigheid aanwezig is, niet uitsluitend behoort plaats te vinden aan de hand van de factor relevante ervaring. Ook de overige genoemde factoren moeten, voor zover relevant, in hun onderlinge samenhang worden meegewogen. Volgens de Hoge Raad heeft het hof dit niet miskend. Bij een (jonge) sporter komt doorslaggevende betekenis toe aan de voorwaarde van het beschikken over voldoende voor de functie relevante ervaring. Daarvan was in deze zaak onvoldoende sprake.

Publicatiedatum: 27 september 2014


Deel dit nieuwsbericht