Veel vragen vanuit de Tweede Kamer over de werkkostenregeling

Veel vragen vanuit de Tweede Kamer over de werkkostenregeling

Op 8 oktober 2014 konden de leden van de Tweede Kamer in de commissievergadering voor Financiën hun vragen met betrekking tot het Belastingplan 2015 indienen. Veel vragen zijn met betrekking tot de werkkostenregeling ingediend. Op een aantal vragen en opmerkingen willen wij specifiek wijzen.

Naar onze mening wordt terecht opgemerkt dat van de oorspronkelijke bedoeling van de werkkostenregeling, een eenvoudigere regeling voor werkkosten, weinig meer over is. Het loonbegrip is zo breed dat er heel veel extra vrijstellingen en regeltjes nodig zijn.

De concernregeling is niet rechtsvorm neutraal. De concernregeling lijkt niet te kunnen worden toegepast door gelieerde stichtingen zoals die in de semipublieke sector voorkomen. Is aansluiting bij de fiscale eenheid voor de btw een alternatief?

Het verzoek om de concept-uitvoeringsregeling waarin wordt aangegeven voor welke nihilwaarderingen een gerichte vrijstelling gaat gelden eerder kenbaar te maken dan de tweede helft van december wat gebruikelijk is.

Wat moet onder ‘het daarbij behorende datatransport’ in het kader van het noodzakelijkheidscriterium worden verstaan? Geldt voor internet thuis ook de gerichte vrijstelling voor ICT-middelen?

Zodra er meer duidelijk is, zullen we u hierover uiteraard berichten.

Publicatiedatum: 10 oktober 2014


Deel dit nieuwsbericht