Voorstel tot aanpassing van bijtelling voor privégebruik auto per 2016

Voorstel tot aanpassing van bijtelling voor privégebruik auto per 2016

In de op 23 oktober 2014 gepresenteerde tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015 zijn enkele wijzigingen in de autobelastingen voor 2016 voorgesteld. In de betreffende nota van wijziging zijn de volgende maatregelen opgenomen:

  • Aanscherpen CO2-grenzen BPM
  • In plaats van het volledige tarief in 2016 wordt voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km de motorrijtuigenbelasting omgezet in een half tarief
  • In plaats van de 14%-bijtellingscategorie voor nulemissie-auto’s worden de nulemissieauto’s voor het jaar 2016 gestimuleerd met een 7%-bijtellingscategorie en worden de overige bijtellingscategorieën aangescherpt. Per 1 januari 2016 wordt de bijtelling:

– Nulemissie-auto’s: bijtelling van 7% (in 2015 geldt een bijtelling van 4%).

– Auto’s met een CO2-uitstoot >0 < 50 gr/km: bijtelling van 14% (in 2015 geldt een bijtelling van 7%).

– Auto’s met een CO2-uitstoot >50 <79 gr/km: bijtelling van 20% (in 2015 geldt een bijtelling van 14% zij het tot <82 gr/km).

– Auto’s met een CO2-uitstoot van hoger dan >79 <110 gr/km: bijtelling van 25% (in 2015 geldt een bijtelling van 20% zij het bij >82 <110 gr/km ).

– Voor auto’s met een CO2-uitstoot > 110 gr/km: bijtellingspercentage (25%) blijft ongewijzigd.

Hierbij geldt dat leasecontracten die vóór 1 januari 2016 zijn of worden aangegaan onder het bijtellingsregime vallen, zoals dat gold of geldt op de datum van de eerste tenaamstelling. Daarbij worden leasecontracten gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.

Publicatiedatum: 26 oktober 2014


Deel dit nieuwsbericht