Wijziging besluiten uitbreiding en beperking kring verzekerden per 1 januari 2015

Wijziging besluiten uitbreiding en beperking kring verzekerden per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 worden het Besluit uitbreiding en beperking (BUB) kring verzekerden volksverzekeringen 1999, het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong, gewijzigd. Het besluit hiertoe is op 18 december 2014 in het Staatsblad gepubliceerd. De wijzigingen behelzen een aantal wijzigingen in de kring van verzekerden voor de sociale verzekeringen.

 

De wijzigingen voor het BUB volksverzekeringen zijn onder meer het opnemen van een verzekeringsplicht voor bepaalde niet in Nederland wonende personen die in dienst van een Nederlandse werkgever en werkzaam zijn buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en dat de leeftijdsgrens van 30 jaar bij tijdelijk in het buitenland studerende studenten uit Nederland en tijdelijk in Nederland studerende buitenlandse studenten komt te vervallen

 

Daarnaast wijzigt de Regeling Wfsv per 1 januari 2015. Deze wijzigingsregeling bevat technische wijzigingen die voortvloeien uit wijziging van verschillende wetten. Zo worden onder meer de regelingen over de garantieverklaring van een bank of verzekeraar ter zake van de nakoming van de verplichtingen in het kader van het eigenrisicodragerschap ingetrokken. Deze regelingen zijn niet meer relevant omdat ten aanzien van de WAO en de Ziektewet geen sprake (meer) is van een verplichting een schriftelijke garantie over te leggen.

Publicatiedatum: 28 december 2014


Deel dit nieuwsbericht