Belastingdienst publiceert nieuwe voorbeelden voor mogelijke vrijstellingen voor thuiswerken

Belastingdienst publiceert nieuwe voorbeelden voor mogelijke vrijstellingen voor thuiswerken

Eerder hebben wij bericht dat de Belastingdienst zijn beleid ten aanzien van de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen heeft gewijzigd. Een publicatie met de bevestiging had de Belastingdienst nog niet vrijgegeven. Dat is op 10 maart 2021 gebeurd.

De Belastingdienst heeft een aantal nieuwe voorbeelden gepubliceerd ten aanzien van mogelijke vrijstellingen binnen de werkkostenregeling voor thuiswerken. De volgende nieuwe voorbeelden zijn door de Belastingdienst gegeven:

Voorbeeld: vergoeding inrichting thuiswerkplek zonder factuur

V. Alle werknemers ontvangen een vergoeding van € 500 voor de inrichting van de thuiswerkplek. Ze hoeven geen factuur in te leveren. De werkgever wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

A. Zonder factuur komt de vergoeding van € 500 ten laste van de vrije ruimte. De gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en noodzakelijke voorzieningen zijn niet van toepassing. De werkgever kan zonder factuur niet toetsen of voldaan is aan de voorwaarden van deze gerichte vrijstellingen.

Voorbeeld: vaste thuiswerkvergoeding

V. Het Nibud heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken gemiddeld € 2 per dag zijn. Deze kosten zien op koffie/thee, water-, gas- en elektriciteitsverbruik, wc-papier en afschrijving bureau en stoel. Een werkgever geeft hiervoor een vaste vergoeding. Hij wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

A. De vaste vergoeding van € 2 per dag komt ten laste van de vrije ruimte. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling.

Voorbeeld: kosten internet- en telefoonabonnement

V. Aan dit voorbeeld is informatie toegevoegd over een werkgever die slechts een gedeelte van de internetkosten vergoedt. Een werknemer werkt thuis. Kan een werkgever de kosten van een internet- en telefoonabonnement onbelast vergoeden?

A. Internetaansluiting

Als een werkgever het nodig vindt dat zijn werknemer voor het thuiswerken een internetaansluiting heeft, mag hij deze onbelast vergoeden. De vergoeding valt dan onder de gerichte vrijstelling. Dit geldt ook als de werkgever slechts een deel van de internetkosten vergoedt. Dit kan bijvoorbeeld bij een deeltijdmedewerker voorkomen. Het privévoordeel dat de werknemer heeft, is geen loon.

A. Abonnementskosten

Een vergoeding van de abonnementskosten voor de vaste telefoon valt niet onder de gerichte vrijstelling. De werkgever kan de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon. De vergoeding gaat dan ten koste van de vrije ruimte. De gerichte vrijstelling kan wel gelden voor de abonnementskosten van mobiele communicatiemiddelen. Dit moet dan wel voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

Het is goed te lezen dat de Belastingdienst onze interpretatie van artikel 31a, tweede lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 en de wetsgeschiedenis (eindelijk) deelt. Onze volgend streven is om de Belastingdienst te laten bevestigen dat een uitruil- of cafetariaregeling niet aan de toepassing van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen in de weg staat. Wij menen dat wij goede argumenten hebben voor de juistheid van dit standpunt.

Update: Op 11 maart 2021 heeft de Belastingdienst op zijn website ook expliciet bevestigd dat de eigen bijdrage voor een internetabonnement van een werknemer geen belemmering meer is voor toepassing van de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om een onbelaste vergoeding of verstrekking te doen voor het thuiswerken, neem dan gerust contact met ons op.


Publicatiedatum: 10 maart 2021


Deel dit nieuwsbericht