Modelovereenkomst moet opnieuw worden voorgelegd na verstrijken geldigheid goedkeuring

Modelovereenkomst moet opnieuw worden voorgelegd na verstrijken geldigheid goedkeuring

Onlangs hebben wij bericht dat het handhavingsmoratorium ten aanzien van de beoordelen van arbeidsrelaties en het opleggen van correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen loonheffingen ter zake tot ten minste 1 oktober 2021 wordt verlengd. In hetzelfde bericht hebben wij ook gewezen op het feit dat van veel goedgekeurde modelovereenkomsten de geldigheidsduur van 5 jaar voor de vrijwaring van loonheffingen, in de loop van 2016 afloopt. De vraag is (of beter gezegd, was) of deze geldigheidsduur wordt verlengd en zo ja, wat daarvoor moet worden gedaan?

Op 7 december 2020 zijn de intermediairdagen van de Belastingdienst gestart. Tijdens de sessie over de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties is de Belastingdienst ingegaan op de situatie dat de geldigheidsduur van een goedgekeurde modelovereenkomst is verstreken. De Belastingdienst merkte op dat in dat geval de partij die de oorspronkelijke modelovereenkomst aan de Belastingdienst heeft voorgelegd, dit opnieuw kan doen. Gebeurt dit niet, dan vervalt dus de geldigheid van de goedkeuring dat er geen loonheffingen zijn verschuldigd.

De Belastingdienst merkt op dat een nieuwe aanvraag beoordeeld zal worden met inachtneming van de op dat moment geldende wet- en regelgeving en bekende jurisprudentie. Oftewel, met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 waarin hij heeft beslist dat de bedoeling of wil van partijen niet van belang is bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Het feit dat partijen geen arbeidsovereenkomst beogen, dat vaak in de considerans wordt opgenomen, wordt dus bij de beoordeling van de aanvraag buiten beschouwing gelaten.

Wanneer binnen uw organisatie gewerkt wordt met één of meerdere goedgekeurde modelovereenkomsten, dan is het goed om in kaart te brengen wat de einddatum van de geldigheidsduur van de goedkeuring is. Tegelijkertijd is het misschien goed om zelf een modelovereenkomst op te (laten) stellen die beter aansluit bij uw organisatie dan de algemene modelovereenkomst of de modelovereenkomst voor een branche die nu wordt gehanteerd. Het advies om vervolgens tijdig een (nieuwe) aanvraag om een goedkeuring in te dienen, omdat er waarschijnlijk een hausse aan aanvragen zal komen.

Daarbij is het goed om in aanmerking te nemen dat de goedgekeurde modelovereenkomsten niet alle fictieve dienstbetrekkingen uitsluiten. Het kan goed zijn dat de goedgekeurde modelovereenkomst geen vrijwaring geeft ten aanzien van een bepaalde fictieve dienstbetrekking. Ook het handhavingsmoratorium lijkt daarvoor niet te helpen.

Mocht uw vragen hebben ter zake van de fiscale kwalificatie van arbeidsrelaties of ondersteuning wensen bij het opstellen of beoordelen van een modelovereenkomst, laat het ons weten. Wij zijn u graag behulpzaam.

Publicatiedatum: 07 december 2020


Deel dit nieuwsbericht